Податкові накладні / розрахунки коригування в СЕА ( з урахуванням змін внесених Законом № 643) ПДВ


Терміни реєстрації ПН/РК

Насамперед розглянемо зміни, які стосуються термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН. Згідно 39 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу продовжено термін реєстрації ПН/РК, а саме на період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно), запроваджено такі строки реєстрації:

- податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця, підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;
- податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця, підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.
Але разом з цим діють і загальні правила реєстрації ПН/РК в ЄРПН, зокрема термін їх реєстрації в ЄРПН, встановлений пунктом 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України, і ці правила залишилися без змін:
Реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання, але не пізніше 180 календарних днів від дати їх складання.
З врахуванням вищезазначеного можна зробити висновок, що подовження термінів реєстрації ПН/РК визначено на відповідний період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно).

 

Порядок реєстрації ПН / РК

Законом № 643 також деталізовано порядок реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, зокрема визначено відповідальну особу за реєстрацію в ЄРПН розрахунку коригування.
Отже, відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу РК, складений постачальником товарів/послуг до ПН, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації.
отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем.
РК, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), в тому числі і до податкових накладних, складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягає реєстрації таким платником податку.
Таким чином штрафні санкції, передбачені пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування, складених починаючи з 01.10.2015, до податкових накладних застосовуватимуться до платника податку, на якого покладено обов’язок реєстрації відповідного розрахунку коригування в ЄРПН.

 

Особливості формування податкового кредиту

Є зміни стосовно формування податкового кредиту. Зокрема для платника податку передбачено можливість включати до свого податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих ПН зареєстрованих в ЄРПН протягом 365 днів.
Мається на увазі, що в разі не включення платником у відповідному звітному періоді до податкового кредиту сум податку на підставі отриманих ПН, таке право зберігається за ним протягом року, згідно з пунктом 198.6 статті 198 розділу V Кодексу.
Також суми податку, сплачені чи нараховані у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в ПН, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.
До набрання чинності Законом № 643 зазначений термін становив 180 календарних днів. Зазначимо, що ПН/РК, які станом на 29.07.2015 (дата набрання чинності Законом № 643) року не зареєстровані в ЄРПН, та по яким, станом на вказану дату сплинув граничний термін їх реєстрації в ЄРПН (з дати їх складання минуло 180 календарних днів), не можуть бути зареєстровані в ЄРПН після 29.07.2015 року та включені до складу податкового кредиту.

 

Податкові зобов’язання

Проаналізуємо зміни стосовно нарахувань податкових зобов’язань з вартості товарів чи послуг, придбаних для повного або часткового використання в неоподатковуваних операціях:
Так, відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу платник податку, який використовує придбані товари/послуги у неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності, зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду і зареєструвати в ЄРПН, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами.
У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (пункт 199.1 статті 199 Кодексу).
Перша зведена податкова накладна за такими операціями, здійсненими у липні 2015 року, може бути складена платником до 31.07.2015 включно.

 

Рекомендації щодо заповнення табличної частини зведеної податкової накладної

Графа Назва графи Данні що вводяться
Графа 2 Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання, оплати) зазначається дата складання такої податкової накладної (не пізніше останнього дня звітного періоду)
Графа 3 Номенклатура товарів/послуг продавця можуть зазначатися номери та дати податкових накладних, отриманих від постачальників за придбаними товарами/послугами, необоротними активами, які використані (призначені для використання) в неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності
Графа 4 Код товару згідно з УКТ ЗЕД Не заповнюється
Графа5.1 Умовне позначення вказується "грн."
Графа5.2 Код не заповнюються
Графа6 Кількість (об’єм, обсяг) не заповнюються
Графа 7 Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ не заповнюються
Графа8 та/або 9 Основна ставка вказується загальна вартість/загальна частина вартості товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу в залежності від розміру ставки (20 чи 7 відсотків), яка нарахована при їх придбанні.
Графа 10 Постачання на митній території України не заповнюються
Графа 11 Експорт не заповнюються
Графа 12 Звільнення від ПДВ не заповнюються
Графа 13 Загальна сума коштів, що підлягає сплаті вказується загальна вартість товару/послуги, необоротного активу за всіма перерахованими у графі 2 податковими накладними, вказана окремими рядками у графах 8 та/або 9


У розділі ІІІ «Податок на додану вартість» у графах 8, 9 та 10 вказується сума податку, обчислена за відповідною ставкою. При нарахуванні податкових зобов’язань використовується та ставка податку (20 чи 7 відсотків), яка застосовувалась при придбанні таких товарів послуг, необоротних активів;
У розділі ІV "Загальна сума з ПДВ" у графах 8, 9 та 10 вказується загальна сума операцій.
Рухаємося далі, якщо платник податку протягом звітного періоду здійснював придбання товарів/послуг з податком на додану вартість, який включається до складу податкового кредиту, для використання в операціях, які не є об’єктом оподаткування, та в операціях, які звільнені від оподаткування, то в такому випадку складається дві зведені податкові накладні:
одна податкова накладна складається на суму податкових зобов’язань, нарахованих на вартість товарів/послуг, використаних (призначених для використання) у звільнених від оподаткування операціях;
друга податкова накладна складається на суму податкових зобов’язань, нарахованих на вартість товарів/послуг, використаних (призначених для використання) в операціях, які не є об’єктом оподаткування.
Відповідно у верхній лівій частині таких податкових накладних вказується відповідна помітка "Х" та зазначається відповідний тип причини (08, 09).
Податкові зобов’язання визначаються та податкова накладна складається для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, у випадку, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.
Якщо товари/послуги або необоротні активи, придбані без податку на додану вартість як до 01.07.2015 року так і після цієї дати, і якщо вони використовуються або починають використовуватись в неоподатковуваних операціях, то в таких випадках податкові зобов’язання не нараховуються.

 

Особливості складання ПН при ритмічних поставках

І завершимо розгляд змін, які були впроваджені прийняттям Закону №643 розглядом особливостей складання ПН при ритмічних поставках.
Спочатку визначимося з поняттям ритмічний характер постачання. Отже, якщо постачання товарів чи послуг одному покупцю на протязі місяця здійснюється два або більше разів то таке постачання вважаться ритмічним.
Так відповідно до внесених змін Законом №643 до пункту 201.1 статті 201 Кодексу визначено порядок складання податкових накладних таким чином: для кожного покупця (платника податку) постачальник може скласти зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця, якщо постачання товару/послуги мало ритмічний характер; для кожного покупця (не зареєстрованого платником податку) постачальник може скласти зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця, якщо постачання товару/послуги мало ритмічний характер;
Зауважимо у випадках, якщо протягом місяця постачальник отримав в рахунок оплати вартості товарів/послуг більше коштів, ніж було фактично поставлено протягом місяця, то таке перевищення вважається попередньою оплатою, на яку складається окрема податкова накладна у загальному порядку. Така податкова накладна складається не пізніше останнього дня відповідного звітного періоду.

 

 

 

Колектив фірми «Алгоритм-Експерт» бажає Вам комфортної та легкої подачі звітів і комфортного документообміну!